Оқытушылар құрамы
Жанимхан Асылбек
Тарих пәнінің оқытушысы
Кенебаева Шынар Галымовна
Қазақ тілі пәнінің оқытушысы, Кітапханашы
Канатаев Канат Канатаевич
Математика және физика пәндерінің оқытушысы
Баделхан Хайрбек
Туризм бойынша арнайы пәндер оқытушысы